menu
  • Vyhledávání
  • Pokročilé plánování a rozvrhování

    Společnost LOGIS je dodavatelem řešení pokročilého plánování a rozvrhování pro podniky s diskrétní výrobou (strojírenství, automobilový průmysl) a hutního průmyslu. Dodávaná řešení se zaměrují na zvýšení úrovně provozní efektivity a zákaznického servisu, ústící ve zvýšenou podnikovou konkurenceschopnost.