menu
 • Vyhledávání
 • Tisk

  • Austin Detonator plánuje výrobu s LOGIS Production Planner
   Pokročilé plánování výroby ve společnosti Austin Detonator je nově založeno na APS nástroji LOGIS Production Planner. Už dva měsíce před plánovaným dokončením projektu začal Austin Detonator toto řešení využívat pro plánování a rozvrhování montážních linek a rozsah jeho využití bude dále rozšiřovat o plánování dalších zdrojů.Společnost je s možnostmi LOGIS Production Planneru velmi spokojena, ...
  • Úspěšná nasazení LOGIS Production Planner
   Společnosti BAST, TVD – Technická výroba a Kovárna VIVA nahradily svůj systém plánování výroby řešením LOGIS Production Planner. Generační posun, ke kterému tím došlo, nově umožňuje přípravu efektivnějších plánů pro spolehlivé řízení výroby a nákupu, a to vše v podstatně komfortnějším prostředí pro plánovače.
  • HERN plánuje efektivněji
   Strojírenská společnost HERN, výrobce svařenců pro stavební a zemědělské stroje, od počátku tohoto roku využívá při plánování výroby a nákupu benefity plynoucí z nasazení APS řešení společnosti LOGIS – to má společnosti HERN umožnit dosáhnout lepší úrovně provozní efektivity i zákaznického servisu.
  • Navzdory nárůstu objemu výroby hodlá Alca plast zvyšovat svou dodavatelskou spolehlivost
   Vysoká termínová spolehlivost dodávek je pro Alca plast, největšího výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě, klíčovou podmínkou dlouhodobého posilování vlastní tržní pozice. V průběhu roku 2016 proto management společnosti rozhodl o investici do projektu pokročilého plánování, který Alca plastu vytvoří předpoklady pro získání schopnosti trvalého dosahování vysoké úrovně zákaznického servisu.
  • ARMATURY Group investuje do změny procesu plánování a zlepšení zákaznického servisu
   Společnost ARMATURY Group a.s. implementuje projekt pokročilého plánování (APS), jehož hlavním cílem je posílit konkurenceschopnost podniku. Partnerem a implementátorem projektu je společnost LOGIS a.s., která poskytne expertní služby a pokročilé plánovací technologie.
  • VSMPO-AVISMA nasadila systém New Generation Planning společnosti LOGIS
   Společnosti VSMPO-AVISMA a LOGIS oznámily úspěšné dokončení první fáze vývoje plánovacího systému nové generace. Tento milník označuje dokončení prací na prvním významném kroku směrem k podpoře vysokého zákaznického servisu (rychlost, spolehlivost a flexibilita dodávek zákazníkům) a růstu provozní efektivity (zlepšení ekonomické efektivity plnění zakázek).
  • Zlepšení plánovacích procesů i KPI v TVD – Technická výroba
   Společnost TVD je jedním z největších výrobců plechových skříní v České republice a současně klíčovým dodavatelem těchto produktů pro oblast energetiky, telekomunikací a elektrotechnického průmyslu po celé Evropě. Od první poloviny tohoto roku došlo růstu konkurenceschopnosti společnosti díky úspěšně realizovanému projektu pokročilého plánování výroby (APS).
  • Titanový gigant VSMPO-AVISMA Corporation zlepšuje zákaznický servis
   VSMPO-Avisma Corporation, výrobce titanu a hlavní dodavatel leteckých společností AIRBUS a BOEING, dospěl k rozhodnutí vyjít vstříc požadavkům svých zákazníků na vyšší přehlednost procesu plnění zakázek a současně zvýšit svou provozní efektivitu. Společnost těchto cílů dosáhne díky implementaci řešení New Generation Planning společnosti LOGIS.
  • TVD bude efektivněji řídit výrobu
   TVD – Technická výroba, a.s. je moderní a perspektivní společností s každoročním nárůstem objemu výroby. Aby zvládala tento dynamický rozvoj a zároveň zvýšila termínovou spolehlivost dodávek, rozhodla se investovat do projektu zaměřeného na zlepšení efektivity procesu realizace zakázek. Po pečlivém výběru byla za implementačního partnera zvolena společnost LOGIS.
  • Světová jednička ve výrobě vinylových desek, společnost GZ Media, investuje do změny procesu plánování a realizace zakázek
   GZ Media patří mezi světově nejvýznamnější hráče mediálního, tiskového a balicího průmyslu. Tváří v tvář skutečnosti, že úspěch je v současném vysoce konkurenčním prostředí podmíněn zvyšováním provozní efektivity a zákaznického servisu, rozhodl se management společnosti realizovat projekt zaměřený na zlepšení v oblasti plánování a řízení výroby. Jako partner byla vybrána společnost LOGIS.