menu
 • Vyhledávání
 • Tisk

  • LOGIS získal zakázku pro Blades Technology Ltd.
   Blades Technology, přední výrobce lopatek pro turbíny tryskových leteckých motorů, objednal u společnosti LOGIS dodávku a implementaci systému i2 Factory Planner pro pokročilé plánování výroby. Implementace proběhne v průběhu prvního pololetí 2005.
  • Hayes Lemmerz Autokola rozšiřuje využívání APS systému
   Společnost Hayes Lemmerz Autokola již více než dva roky využívá i2 Factory Planner pro plánování a řízení výroby kol pro osobní automobily, tedy sortimentu, který tvoří klíčovou část zakázkové náplně tohoto podniku. Po dobrých zkušenostech z provozování tohoto systému podnik v současné době rozšiřuje užívání tohoto systému také na další výrobní sortiment, kterým jsou kola ...