menu
 • Vyhledávání
 • Zákazníci

  Kvalita projektů plánování výroby společnosti LOGIS staví na jejích dlouhodobých zkušenostech a schopnosti dosahovat u svých zákazníků nadstandardních výsledků díky využití vysoce efektivních metod a nástrojů.

  Úspěch realizovaných projektů je zdokumentován řadou referencí zákazníků po celém světě. Některé z nich jsou uvedeny níže. Uvedené údaje jsou založeny na zjištění našich zákazníků.

  TimkenSteel

  Mimořádná zlepšení zákaznického servisu a provozní efektivity světového leadera v produkci značkové oceli díky holistickému systému pokročilého plánování a rozvrhování.

  Podtrženo, sečteno: skvělý úspěch. LOGIS je velmi schopný a spolehlivý inovativní partner, se kterým můžeme řešit vše, co bylo dosud mimo naše síly.

  William P. Bryan,
  EVP Manufacturing & Supply Chain, TimkenSteel

  • Zvýšení termínové spolehlivosti dodávek o 40%
  • Výrazné zvýšení provozní efektivity

  Třinecké železárny

  Bezkonkurenční termínová spolehlivost a flexibilita dodávek zákazníkům díky projektu pokročilého plánování společnosti LOGIS.

  Zvlášť v napjatých tržních podmínkách považujeme APS systém za důležitou devizu naší společnosti.

  Bohuslav Sikora, Manažer řízení výroby, TŽ

  • Zvýšení termínové spolehlivosti na 98,5%
  • Snížení objemu zpožděných dodávek o 50%
  • Zlepšení sekvenčnosti taveb o 70%

  BAST

  Rychlé zvýšení termínové spolehlivosti, znatelné snížení objemu zásob a 20% nárůst produktivity díky pokročilému plánování výroby výrobce komponent pro kolejová vozidla.

  Srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před tím neplánovali.

  Miroslav Bazala, Jednatel, BAST

  • Termínová spolehlivost zvýšena ze 74% na 96%
  • Objem zásob snížen o 20% již během implementace
  • Průběžné doby výroby zkráceny ze 3 na 1 týden

  Ferrit

  Hladká implementace projektu APS i osvojení plánovacího systému, rychle následované citelnými zlepšeními sledovaných KPI českého výrobce důlních lokomotiv.

  Bez APS je dnes běžný život podniku nepředstavitelný.

  Petr Mohelník, Výkonný ředitel, Ferrit

  • Pětidenní zpoždění nahrazena dodávkami 4 dny před termínem (zatímco objem vyráběných položek vzrostl o 40%)
  • Zdvojnásobení produktivity v průběhu 3 let

  Tawesco

  Zlepšení provozní efektivity i zákaznického servisu u předního českého výrobce lisovacího nářadí, kovových výlisků a svařenců převážně pro automobilový průmysl.

  Chtěli jsme systém, který nám pomůže plánovat do omezených kapacit a predikovat budoucnost při tom, jak máme diverzifikovanou výrobu. Věděli jsme, že LOGIS je silný globální hráč a že pravděpodobnost dotažení projektu je velmi vysoká. Naplnila se naše očekávání? Ano.

  Pavel Krištofík, Ředitel Lisovny, Tawesco

  • Snížení podílu zpožděných zakázek o 54%
  • Zrušení dispečerských porad
  • Zvýšení průtočnosti výroby
  • Zlepšení přehledu o stavu zakázek ve výrobě

  Meopta-optika

  Renomovaný tradiční výrobce optického vybavení dosáhl díky projektu APS zásadních zlepšení své provozní efektivity i zákaznického servisu.

  Našim požadavkům nejlépe vyhovovalo řešení firmy LOGIS. Nebylo to nijak o prsa – nabízené řešení zvítězilo o několik desítek bodů, velmi velkým náskokem před ostatními dodavateli.

  Vlastimil Cech, Senior ředitel, Výroba
  a Supply Chain Management, Meopta – optika

  • Snížení počtu přetížených zdrojů o více než 70%
  • Snížení počtu zpožděných zakázek o 35%
  • Snížení průměrného zpoždění zakázky o 60%

  TVD – Technická výroba

  Hladké nasazení a rychlé dosažení kýžených zlepšení sledovaných KPI u jednoho z největších výrobců rozvaděčových skříní a kovového nábytku v ČR.

  Pro mne, jako manažera zodpovědného za výrobu, je nesmírně důležitá redukce operativy spojené s řízením každodenního života v podniku.

  Miroslav Strnad, Místopředseda představenstva, TVD – Technická výroba

  • Snížení objemu materiálu na skladě o 39%
  • Významné odbourání každodenního operativního řízení
  • Udržení vysoké termínové spolehlivosti navzdory 30% nárůstu počtu objednávek

  GE Aviation Czech

  Značný nárůst spolehlivosti dodávek, zvýšení průtočnosti a zlepšení efektivity výroby podniku produkujícího letadlové motory.

  Bez znalostí a zkušeností dodavatele by nebylo možno dosáhnout takových výsledků projektu.

  Václav Havlan, Místopředseda představenstva,
  WALTER ENGINES (GE Aviation Czech)

  • Zvýšení průtočnosti výroby o 45%
  • Snížení skluzů o 80%
  • Optimalizace zásob materiálu
  • Snížení objemu rozpracované výroby

  ŽĎAS

  Působivé snížení počtu zpožděných dodávek materiálu o 47 % doprovázené 20% nárůstem produktivity na zaměstnance jako prostředek dosažení vyšší efektivity výroby českého strojírensko-metalurgického komplexu produkujícího zařízení válcoven a tvářecích strojů.

  Za pomoci APS systému jsme lépe schopni zvládat plnění zakázek i v jejich rostoucím objemu.

  Miroslav Šabart, Generální ředitel
  a místopředseda představenstva, ŽĎAS

  • Zkrácení průběžných dob výroby o několik desítek procent
  • Snížení stavu zásob (stav zásob z objednávek bez požadavku klesl 3x)
  • Zvýšení produktivity na zaměstnance o 20%

  T Machinery

  Výrazné zkrácení průběžných dob výroby doprovázené snížením zásob výrobce dobývací techniky díky metodám a nástrojům pokročilého plánování výroby.

  Projekt byl realizován v dohodnutém rozsahu, ve smluvně stanoveném čase a plánovaný rozpočet nebyl překročen.

  Marek Milde, Člen představenstva, T Machinery

  • Výrazné zkrácení průběžné doby
  • Snížení zásob hutního materiálu o 32%
  • Zlepšení přehlednosti výroby

  Více informací? Věnovat se vám bude expert s více než deseti lety zkušeností s APS systémy ve výrobních podnicích.